Жеке кабинет
Мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесі

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін адвокаттар ҚР "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңында белгіленген тәртіппен көрсетеді

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар тұлғалар:

1. Барлық жеке және (немесе) заңды тұлғалардың құқықтық ақпарат түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін тегін алуға құқығы бар.

2. Мемлекет кепілдік берген құқықтық кеңес беру түріндегі заң көмегі осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетіледі:

1) алимент өндіріп алу, зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау, оңалту, босқын немесе қандас мәртебесін алу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандарға;

2) жыныстық зорлық-зомбылық, адам саудасы, терроризм актісі құрбандарына не осы мәртебеге немесе жағдайға байланысты олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау мәселелері бойынша азаптауға ұшырағандарға;

3) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға;

4) Жеке тұлғаларға жұмысқа байланысты денсаулығының зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша;

5) Ұлы Отан соғысына қатысушылар болып табылатын жеке тұлғаларға, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілген адамдарға, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағындағы жауынгерлік іс-қимылдар ардагерлеріне, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға, жасына байланысты зейнеткерлерге, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес мәселелер бойынша;

6) кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша көп балалы отбасыларға;

7) Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада белгіленген кедейлік шегінен бір айда жан басына шаққандағы орташа табысы бар аз қамтылған адамдарға (отбасыларға).

3. Соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау және өкілдік ету түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегі осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетіледі:

1) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік жааптылыққа тартылатын адамға;

2) Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес Талапкерге Не жауапкерге және Қазақстан Республикасының Әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасына сәйкес талапкерге;

3) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік заңнамасына сәйкес күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға, сотталушыға, оправ адамға, жәбірленушіге беріледі.

4. Осы баптың 1, 2 және 3-тармақтарында көрсетілген адамдар тұрғылықты жеріне және орналасқан жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқылы.

5. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж адамның мүддесі үшін мұндай көмек көрсету туралы өтінішпен оның өкілі заңдарда белгіленген тәртіппен жүгіне алады.

Адвокаттар көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегін ұйымдастыру, көрсету тәртібі және есепке алу

1) адвокаттардың мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысуын уәкілетті органмен келісім бойынша Республикалық адвокаттар алқасы айқындаған тәртіппен заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасы ұйымдастырады.

Адвокаттар тізімін адвокаттар алқасының төралқасы мезгіл-мезгіл жаңартып отырады және жаңартылып отырады.

Қылмыстық процесті жүргізетін органдарды, соттарды немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдарды (лауазымды адамдарды) тағайындау бойынша білікті заң көмегін көрсету үшін адвокатты таңдау заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Аумақтық әділет органы жыл сайын он бесінші желтоқсаннан кешіктірмей адвокаттармен мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы келісім жасасады.

Аумақтық әділет органы жыл сайын жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей өзінің интернет-ресурсында мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін орналастырады.

Республикалық адвокаттар алқасы жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін орналастырады.

2.) Көмек көрсету шарттары.

Құқықтық кеңес беру түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету адвокаттың қызметтік үй-жайында өтініш беруші жүгінген сәтте тікелей жүзеге асырылады. Өтініш беруші жүгінгеннен кейін тікелей заң көмегін көрсету мүмкін болмаған жағдайда, ол үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде көрсетілуі тиіс. Өтініш берушіге қол жетімді нысанда адвокат қабылдау күні мен уақыты туралы хабарлайды.

Егер ол ауыр сырқаттану, жүріп-тұрудағы қиындықтарға байланысты мүгедектік немесе өзге де мән-жайлар салдарынан адвокат тағайындаған қабылдау орнына келе алмаса, құқықтық консультация беру өтініш берушінің орналасқан жері бойынша жүргізіледі.

Сол мәселе бойынша адам мемлекет кепілдік берген заң көмегін бір рет ала алады.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алуды уәкілетті орган айқындаған тәртіппен осындай көмек көрсететін адвокат жүргізеді.

Адвокаттар заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы ай сайын мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы есепті есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей қалыптастырады.

Есептің нысанын уәкілетті орган Республикалық адвокаттар алқасының ұсынымдарын ескере отырып бекітеді.

3.) Көмек көрсетуден бас тарту үшін негіздер .

Егер өтініш берушінің өтініші құқықтық сипатта болмаса, мемлекет кепілдік берген құқықтық көмек көрсетуден құқықтық ақпарат түрінде бас тартады.

Құқықтық кеңес беру, қорғау және өкілдік түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден мынадай негіздердің бірі болған кезде бас тартылады:

1) өтініш беруші Заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар адамдар санатына жатпайды;

2) өтініш берушінің өтініші құқықтық сипатта болмайды.

3. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден бас тарту дәлелді болуға тиіс және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға, сотқа шағым жасалуы мүмкін.

4.) Төлем

1. Адвокат көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

2. Адвокат көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық кеңес беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.


3. Адвокат көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық кеңес беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу тәртібі уәкілетті орган айқындайтын мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда адвокат көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне, іссапар, көлік шығыстарына ақы төлеу және құқықтық кеңес беруге, қорғауға және өкілдік етуге байланысты оның басқа да шығыстарын өтеу қылмыстық қудалау органдарының қаулылары мен соттардың ұйғарымдары бойынша жүргізіледі.

жүктеу күні – 10.04.2023
МКЗК алуға тұлғалардың құқықтарын растайтын құжаттардың тізбесі
жүктеу күні – 10.04.2023
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м. а. 2015 жылғы 30 шілдедегі №427 бұйрығы
жүктеу күні – 10.04.2023
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі №1453 бұйрығы
жүктеу күні – 10.04.2023
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі №1454 бұйрығы
жүктеу күні – 10.04.2023
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі №1457 бұйрығы
жүктеу күні – 10.04.2023
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі №1462 бұйрығы
жүктеу күні – 10.04.2023
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі №1463 бұйрығы
жүктеу күні – 10.04.2023
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №834 бұйрығы