Жеке кабинет
АДВОКАТТЫҢ ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӨТУШІЛЕРІ

ҚР "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы " Заңының 38-бабы 3-тармақ. Адвокаттың тағылымдамадан өтушісі жоғары заң білімі бар, адвокаттар алқасымен адвокаттық қызметтің кәсіби білімі мен практикалық дағдыларын игеру мақсатында тағылымдамадан өту туралы шарт жасасқан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.

Осы Заңның 32-бабының 2-тармағында белгіленген талаптарға жауап беретін және тағылымдамадан өтуге ниет білдірген адам тізбесі уәкілетті органның келісімі бойынша Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейтін және бекітетін адвокаттар тағылымдамасынан өту тәртібі туралы ережеде белгіленетін құжаттарды қоса бере отырып, тағылымдамадан өтуге рұқсат беру туралы өтінішпен адвокаттар алқасының төралқасына жүгінеді.

4. Өтінішті қарау нәтижелері бойынша адвокаттар алқасының төралқасы мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) тағылымдамадан өтуге жіберу туралы;

2)тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тарту туралы.

Тағылымдамадан өтуге рұқсат беру туралы өтініш бойынша шешім өтініш берушінің адвокаттар алқасының төралқасына өтініші келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылданады.

5. Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің көп санын қабылдау себебінен тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тартуға жол берілмейді.

6. Тағылымдама кемінде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі бар адвокаттың басшылығымен жүзеге асырылады. Тағылымдаманың ұзақтығы алты айдан бір жылға дейін.

Тағылымдама кезеңі заң мамандығы бойынша жұмыс өтіліне есептеледі.

Тағылымдама кезеңінде тағылымдамашы еңбек шарты бойынша адвокаттың көмекшісі ретінде жұмысқа қабылдануы мүмкін.

7. Тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруды адвокаттар алқасының төралқасы уәкілетті органның келісімі бойынша Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейтін және бекітетін адвокаттар тағылымдамасынан өту тәртібі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Тағылымдама нәтижелері бойынша тағылымдамадан өтушінің басшысы қорытынды жасайды және оны бекіту үшін адвокаттар алқасының төралқасына береді.

Тағылымдама материалдарын қарау қорытындылары бойынша адвокаттар алқасының төралқасы тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекіту не тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Тағылымдамадан сәтті өту туралы қорытынды адвокаттар алқасының төралқасы бекіткен күннен бастап үш жыл ішінде жарамды.

Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім дәлелді болуға тиіс және Республикалық адвокаттар алқасына немесе судьяларға шағым жасалуы мүмкін.

Тағылымдамадан өтпеген адам тағылымдамаға жалпы негізде қайта жіберіледі.

8. Судьяның өкілеттігін тармақшаларда көзделген негіздер бойынша тоқтатқан адамдар тағылымдамадан өтпейді 1), 2), 3), 9), 10) және 12) Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасы сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы" Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының.

9. Адвокаттың көмекшісі мен тағылымдаман өтуші адвокаттық қызметпен өз бетінше айналысуға құқылы емес.

жүктеу күні – 05.04.2023
Тағылымдама ережелері
жүктеу күні – 05.04.2023
Тағылымдамадан өту үшін қажетті құжаттар тізімі
жүктеу күні – 24.05.2023
Адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерiнiң тағылымдамадан өту тәртiбi туралы ереже