Жеке кабинет
ОРТАЛЫҚ ТУРАЛЫ

Астана қаласы алқасының біліктілігін арттыру орталығы 2020 жылдың қазан айында ҚР "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңын, 23.11.2018 жылы бекітілген адвокаттардың біліктілігін арттыру стандарттарын іске асыру үшін Астана қаласы Адвокаттар алқасының базасында құрылды.

Орталық практик адвокаттарға Кәсіптік оқыту және біліктілігін арттыру, тағылымдамадан өтушілерді адвокаттық қызметтің жаңа білімі мен дағдыларымен таныстыру үшін құрылды.

Орталық бағдарламаларының айрықша ерекшелігі-білім мен дағдыларды практикада қолдану, қазіргі заманғы заң практикасына бағдарлану, кәсіби білімді сапалы арттыру және шеберлікті жетілдіру, тәжірибешілер мен тәжірибелі адвокаттардың білімі мен дағдыларын пайдалану болып табылады..

Оқу үдерісі оқытудың дәстүрлі түрлерімен қатар оқытудың заманауи әдістерін де қамтиды. Оларда білімді таратумен қатар , өзіндік іс-әрекет модельдерін, тренингтер мен рөлдік формаларды игеру, тікелей оқу уақытына түсініктеме беру және кері байланыс арқылы қолда бар тәжірибе мен дағдыларды дамытуға баса назар аударылады.

Астана қаласы адвокаттар Алқасының біліктілікті арттыру Орталығының Басшысы Куликова Светлана Равильевна деп жазу қажет.

Байланыстар:

Электрондық пошта - tspk.advocates@gmail.com
+7-701-599-85-66.

ОРТАЛЫҚТЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Астана қаласы алқасының біліктілігін арттыру орталығы негізгі міндеттерді қояды :

Кәсіби оқыту және тәжірибелі адвокаттардың біліктілігін арттырудың тиімді жүйесін құру.

Кәсіби оқыту және заң мамандығымен , Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің негіздері мен талаптарымен танысу.

Оқу бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.

Адвокатура саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау.

! Елорда Адвокаттар алқасы адвокаттарының біліктілігін арттыру орталығы барлық ұсыныстарды, бірлескен конференциялар, дөңгелек үстел өткізуге және ынтымақтастықтың басқа да нысандарын қарауға дайын!

СТАНДАРТТАР

Адвокаттың біліктілігін арттыру Қазақстан Республикасы «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңының 2018 жылғы 5 шілдедегі № 176-VI " 33-бабы 7-тармағы 13 тармағында қарастырылған, ҚР Төралқасының 07.09.2021 жылғы №18 шешімімен бекітілген адвокаттардың біліктілігін арттыру стандарттарымен, адвокаттардың біліктілігін арттыру тәртібімен бекітілген.

Адвокаттың құқығы бар:

- біліктілікті арттыру нысандарын өз бетінше таңдау,

- өз қалауы бойынша РКА біліктілікті арттыру орталықтарында, аумақтық адвокаттар алқаларында, РКА немесе ТРК аккредиттелген ұйымдарда біліктілікті арттыру.

- өзінің орналасқан жері бойынша да, басқа жерлерде де өз біліктілігін арттыру

- өзі мүше болып табылатын аумақтық алқадан біліктілікті арттырудан өтуге қажетті жәрдем алу, сондай-ақ біліктілікті арттыру мүмкіндіктері туралы хабардар болу.

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Бұл біліктілікті арттыру орталықтары, сондай-ақ аккредиттелген ұйымдар мен оқытушылар (жаттықтырушылар) өткізетін біліктілікті арттыру курстарында оқыту.
Бұл ҚР біліктілікті арттыру орталықтары және /немесе аумақтық адвокаттар алқалары ұйымдастырған семинарларға, тренингтерге, шеберлік сыныптарына қатысу;
Бұл ҚР-мен және / немесе аумақтық адвокаттар алқасымен бірлесіп ұйымдастырылған адвокаттық қызметке тікелей қатысы бар тақырыптар бойынша семинарларға, тренингтерге, шеберлік сыныптарына қатысу;
Бұл адвокаттардың біліктілігін арттыру курстарында сабақ жүргізу.

Адвокат міндетті:

- өз біліктілігін үнемі арттырып отыру;

- біліктілікті арттыруға жұмсалған сағаттардың санын дербес белгілеу;

- біліктілікті арттыруды растайтын құжаттарды кезекті біліктілікті арттырудан өткен сәтке дейін сақтауға міндетті.

- өзі мүшесі болып табылатын аумақтық адвокаттар алқасының алдында сертификаттар беру арқылы өзінің біліктілігін арттыру фактісін растау.

Біліктілікті арттыру жөніндегі міндеттерді орындамайтын, оның ішінде адвокаттардың біліктілігін арттыру стандарттарында, адвокаттардың біліктілігін арттыру тәртібінде, Республикалық адвокаттар алқасы мен аумақтық адвокаттар алқаларының шешімдерінде көзделген адвокаттар белгіленген тәртіппен жауапқа тартылуы мүмкін.

Берілген сертификаттар тізілімі
жүктеу күні – 13.04.2024
Презумпция невиновности в уголовном процессе и в международном праве. 13.04.24 (3 часа)
жүктеу күні – 11.04.2024
Адвокат в уголовном процессе, вопросы и ответы часть 1. 11.04.24 (2 часа)
жүктеу күні – 06.04.2024
Адвокаттарға салықтар мен басқа да міндетті төлемдерге қатысты кейбір сұрақтар туралы. 06.04.24 (3 сағат)
жүктеу күні – 04.04.2024
Адвокаттың кеңес беру жұмысы. Заңды тұлғаларға адвокаттың құқықтық қолдау көрсетуі. Кәсіпкерлікті қорғау бойынша адвокаттық қызмет. 04.04.24 (2 сағат)
жүктеу күні – 30.03.2024
Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелерді бағалау: проблемалар және сот тәжірибесі. 30.03.24 (3 сағат)
жүктеу күні – 16.03.2024
Қазақстандағы алқабилер соты. Қолдану мәселелері, алқабилер сотын реформалау бойынша адвокаттар қоғамдастығының ұсыныстары. 16.03.2024 (2 сағат)
жүктеу күні – 15.03.2024
Әкімшілік төрелігі: әділдік, мөлшерлестік, сенім құқығын қорғау, құқықтардың басымдылығы қағидаттарын қолдану тәжірибесі. 15.03.2024 (2 сағат)
жүктеу күні – 14.03.2024
Адвокаттық қызметтің құқықтық және ұйымдастырушылық нысандары. 14.03.2024 (2 сағат)
жүктеу күні – 24.02.2024
Міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілдері және оларды тәжірибеде қолдану ерекшеліктері 24.02.24 (2 сағат)
жүктеу күні – 17.02.2024
Мәмілелердің жарамсыздығы мәселелері (жалған, қулықпен жасалған, кiрiптарлық мәмiлелер) азаматтық істер бойынша теория және тәжірибе. 17.02.2024 (3 сағат)
жүктеу күні – 10.02.2024
Адвокаттық қызметті жүзеге асыру кезінде адвокаттардың кəсіби құқықтарының бұзылуымен байланысты мəселелерді талқылау. 10.02.2024 (3 сағат)
жүктеу күні – 03.02.2024
Жол-көлік оқиғаларына байланысты істерді қарау ерекшеліктері (ҚР ӘҚБТК). 03.02.2024 (2 сағат)
жүктеу күні – 27.01.2024
Мәмілелерді даулаудың соттық аспектісі. 27.01.2024 (2 сағат)
жүктеу күні – 20.01.2024
Адвокаттардың кəсіби шаршауы. 20.01.24 (2 сағат)
жүктеу күні – 02.12.2023
Защита прав и интересов граждан на стадии досудебного расследования в следственном суде. Судебная практика. 02.12.23 (2 часа)
жүктеу күні – 25.11.2023
Участие адвоката в Конституционном производстве. Конституционный суд. 25.11.23 (2 часа)
жүктеу күні – 18.11.2023
Обжалование по ст.106 УПК РК: судебная практика, актуальные вопросы и проблемы. 18.11.23 (2 часа)
жүктеу күні – 11.11.2023
Особенности защиты лиц, в отношении которых выдвинуто подозрение, обвинение в совершении преступления. 11.11.23 (3 часа)
жүктеу күні – 10.11.2023
Марафон тренингов по защите прав женщин от дискриминации, харассмента, сталкинга и сексизма. 03.11.23, 04.11.23, 10.11.23 (6 часов)
жүктеу күні – 07.10.2023
Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. 07.10.23 (2 часа)
жүктеу күні – 30.09.2023
Особенности рассмотрения дел по приобретательской давности: судебная практика по гражданским делам. 30.09.23 (3 часа)
жүктеу күні – 15.09.2023
Деятельность адвоката в сфере финансового мониторинга. 15.09.23 (2 часа)
жүктеу күні – 09.09.2023
Адвокаттық қызметті жүзеге асыру кезінде адвокаттардың кәсіби құқықтарының бұзылуымен байланысты мәселелерді талқылау. 09.09.23
жүктеу күні – 26.08.2023
Қылмыстық процестегі дәлелдер. 26.08.2023
жүктеу күні – 18.08.2023
Деятельность адвоката в сфере финансового мониторинга. 18.08.23 (2 часа)
жүктеу күні – 10.08.2023
Особенности рассмотрения дел, связанных с ДТП(КОАП РК). 10.08.23 (2 часа)
жүктеу күні – 04.08.2023
ҚР ӘРПК нормаларын қолдану практикасы: іс жүргізу мерзімдері, ведомстволық, соттылығы және талап қою түрлері.
жүктеу күні – 29.06.2023
Сот сараптамасы. 29.06.23
жүктеу күні – 22.06.2023
Қылмыстық іс жүргізудегі апелляциялық және кассациялық шағымдану 22.06.23
жүктеу күні – 16.06.2023
Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғалардың банкроттығы (тәртібі және тәжірибесі) 16.06.23
жүктеу күні – 08.06.2023
Адвокат на стадии судебного разбирательства в уголовном процессе. 08.06.23 (2 часа)
жүктеу күні – 03.06.2023
Судебные прения или на скамье трения (Практический опыт). 03.06.23 (2 часа)
жүктеу күні – 01.06.2023
Деятельность адвоката на стадии досудебного расследования в уголовном процессе. 01.06.23 (2 часа)
жүктеу күні – 27.05.2023
Правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан. Определение сходства товарных знаков в Республике Казахстан. 27.05.23 (2 часа)
жүктеу күні – 25.05.2023
Апелляционное и кассационное обжалование в гражданском процессе. 25.05.23 (2 часа)
жүктеу күні – 18.05.2023
Адвокат в гражданском судопроизводстве 18.05.23 (2 часа)
жүктеу күні – 13.05.2023
Налоговая отчетность адвоката 13.05.23 (3 часа)
жүктеу күні – 11.05.2023
Деятельность адвоката в гражданском процессе . Подготовка иска. 11.05.23 (2 часа)
жүктеу күні – 04.05.2023
Искусство переговоров. Дополнительные навыки адвокатов. Примирительные процедуры. 04.05.23 (2 часа)
жүктеу күні – 27.04.2023
Особенности приказного и упрощенного производства в гражданском процессе и письменного производства по АППК РК. 27.04.23
жүктеу күні – 21.04.2023
Права ребёнка на защиту от буллинга в учреждениях образования 21.04.2023 (2 часа)
жүктеу күні – 20.04.2023
Адвокаттың салықтық міндеттемелері 20.4.2023
жүктеу күні – 13.04.2023
Адвокаттың кәсіптік қызмет әдебі 13.4.2023
жүктеу күні – 08.04.2023
Кемсітушілікке байланысты істер бойынша қорғау ерекшеліктері. Ұлттық және халықаралық құралдар 8.4.2023
жүктеу күні – 06.04.2023
Адвокатқа қатысты тәртіптік іс жүргізу 6.4.2023
жүктеу күні – 01.04.2023
А. Ибраеваның "әділ сот талқылауы құқығы" семинарына қатысушылардың тізімі 31.03.2023
жүктеу күні – 30.03.2023
И. Ю. Осокинаның "Адвокаттық кәсіпке кіріспе" семинарына қатысушылардың тізімі 30.03.2023
жүктеу күні – 17.03.2023
"Әкімшілік қалау және процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану. Практикалық ұсыныстар" тақырыбында дәріс бойынша берілген сертификаттар тізілімі
жүктеу күні – 16.03.2023
Қатысушы адвокаттар тізімі 16.03.2023
жүктеу күні – 10.03.2023
А. Ибраеваның "Кінәсіздік презумпциясы" семинарына қатысушылардың тізімі 10.03.2023
жүктеу күні – 02.12.2022
С. К. Идрышеваның "Азаматтық құқықта зиян келтіру міндеттемелерінің мәселелік сұрақтары" семинарына қатысушылардың тізімі
жүктеу күні – 28.09.2022
"Ұлттық соттарда адам құқықтарының халықаралық стандарттарын қолдану" вебинарының берілген сертификаттар тізілімі 2022 жылғы 28 қыркүйек
жүктеу күні – 30.08.2022
"Мамандыққа кіріспе" Астана қаласы адвокаттарының біліктілігін арттыру және адвокаттар алқасының тағылымдамадан өтушілерін даярлау курсы бойынша сертификаттар тізімі 01.06.2022-31.08.2022
жүктеу күні – 04.08.2022
"ҚР ӘРПК бойынша әкімшілік істер бойынша құқық қолдану практикасының мәселелері" вебинарының берілген сертификаттар тізілімі. 3 сағат 04 тамыз 2022 жыл
жүктеу күні – 02.07.2022
"Адвокаттардың кәсіби құқықтарын қорғау. Грузия тәжірибесі " вебинарының берілген сертификаттар тізілімі (өткізу күні: 02.07.2022)
жүктеу күні – 18.06.2022
"Адвокаттық практиканың және адам құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелері "20 — сағаттық курс" вебинарының берілген сертификаттар тізілімі (өткізілген күні: 2022 жылғы 13-18 маусым аралығында)
Құжаттар
жүктеу күні – 04.09.2023
Біліктілік арттыру стандарты
жүктеу күні – 04.09.2023
Адвокаттардың біліктілігін арттыру тәртібі
Жеке шотыңызға кіріңіз
Біліктілікті арттырудан өту
Жеке шотыңызға кіріңіз