Жеке кабинет
Мекен-жайы:
ҚР, Астана қаласы, Ұлы дала көшесі 5/2 үй, 14 кеңсе
Заңды мекен – жайы:
ҚР, Астана қ., Республика даңғылы 2/3