Жеке кабинет
ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Адвокаттар алқасы адвокаттардың қылмыстық істер, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша, сондай-ақ қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өкілдік бойынша, сондай-ақ жеке тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ жеке тұлғалардың, сонымен бірге заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және іске асыруға жәрдемдесу мақсатында заң көмегінің өзге де түрлерін көрсету жөніндегі қызметін ұйымдастырады.

АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ КЕПІЛДІКТЕРІ

1. Адвокатты заң көмегін көрсететін адаммен сәйкестендіруге тыйым салынады.

2. Адвокаттан өзінің кәсіби міндеттерін жүзеге асыру кезінде өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы куә ретінде жауап алуға тыйым салынады;

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, оның клиентіне заң көмегін көрсетуге байланысты мәліметтерді, материалдарды адвокаттан, оның көмекшісінен, оның тағылымдамадан өтушісінен, адвокатпен, заң консультациясымен, адвокаттық кеңсемен еңбек қатынастарындағы адамнан, адвокаттар алқасы төралқасының басшылары мен қызметкерлерінен, сондай-ақ өзіне қатысты адвокаттық қызметпен айналысу құқығы тоқтатылған немесе тоқтатылған адамнан талап етуге немесе талап етуге немесе адвокаттың және адвокаттың келісімінсіз басқа тәсілмен алуға тырысуға.


3. Мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар адвокатқа құпиялылығын қамтамасыз ететін жағдайларда оның қорғаушысымен жеке кездесулер беруден бас тартуға, сондай-ақ олардың саны мен ұзақтығын шектеуге құқылы емес.

4. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Адвокаттық іс жүргізу, онымен байланысты өзге де материалдар мен құжаттар, сондай-ақ адвокаттың мүлкі, оның ішінде мобильді байланыс құралдары, аудиоаппаратура, компьютерлік техника тексеруге, қарап-тексеруге, алып қоюға және тексеруге жатпайды.

Құжаттар
жүктеу күні – 05.01.2023
Нұр-Сұлтан қалалық адвокаттар алқасының жарғысы
АДВОКАТТЫҚ ҚҰПИЯ

1. Адвокаттың құпиясын адвокатқа жүгіну фактісі, көмек сұраған адаммен және басқа адамдармен ауызша және жазбаша келіссөздердің мазмұны, көмек сұраған адамның мүддесі үшін қабылданатын әрекеттердің сипаты мен нәтижелері туралы мәліметтер, сондай-ақ заң көмегін көрсетуге қатысты өзге де ақпарат құрайды.

2. Адвокаттар, олардың көмекшілері, тағылымдамадан өтушілер, адвокаттар алқасы төралқасының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсенің қызметкерлері, сондай-ақ өзіне қатысты адвокаттық қызметпен айналысу құқығы тоқтатылған немесе тоқтатылған адам заң көмегін көрсетуге байланысты алынған қандай да бір мәліметтерді жария етуге, сондай-ақ өз мүдделеріне немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне пайдалануға құқылы емес.

3. Адвокаттық құпияға қатысты мәліметтерді көмек сұраған адамның келісімінсіз жария еткен Адвокат заңға сәйкес жауапты болады.

4. Адвокаттық құпияны сақтау міндеті уақытпен шектелмейді.